Afbeelding: Facebook

Beeld: Facebook

Recente inspanningen in Shanghai, China hebben geresulteerd in de succesvolle geboorte van babyalligators in het wild, wat hoop biedt op de hergroei van een ernstig bedreigde populatie.Alligator sinensisis de wetenschappelijke naam voor de Chinese alligator en is een van de slechts twee soorten alligators die overgebleven zijn in de hele wereld, de andere isAlligator mississippiensis,de Amerikaanse alligator. De Chinese alligator is endemisch in Oost-China en is historisch gezien in grote aantallen verspreid over het hele land. Industrialisatie en exponentiële bevolkingsgroei in het begin van de jaren negentig resulteerden in wijdverbreide vernietiging van habitats en tegen de jaren zeventig bleef de soort in kleine aantallen in delen van het zuiden van Anhui en de provincies Zhejiang voortbestaan.Tegenwoordig leven er minder dan 150 Chinese alligators in het wild, in verspreide families in beperkte waterrijke gebieden, wat de natuurlijke voortplanting moeilijk maakt.

Vanaf 2007 werkten wetenschappers van de East China Normal University samen met het Chongming Dongtan Wetland Park en lokale dierentuinen om in gevangenschap gefokte Chinese alligators te introduceren in wilde families in het Dongtan Wetland Park in Shanghai. Twaalf genetisch gediversifieerde dieren zijn sindsdien vrijgelaten in de afnemende populatie.Afbeelding: Wikimedia Commons

Beeld: Wikimedia Commons

Het project is tot dusverre succesvol geweest, wat wordt bevestigd door de ontdekking van een eerste batch jongen, slechts een jaar na de eerste integratie van in gevangenschap gefokte soorten.

In 2016 werden drie babyalligators gefotografeerd in het Dongtan Wetland Park, beschermd door de voortdurende steun van de overheid aan het herbevolkingsprogramma.

De Wildlife Conservation Society rapporteerde deze bevindingen eind oktober officieel op een conferentie en leverde substantieel openbaar bewijs van een effectieve methode om deze stervende soort te redden.Net als bij de Amerikaanse alligator, die pas onlangs van de lijst met bedreigde diersoorten is verwijderd en nu in grote aantallen ronddoolt, kan het herstel van de Chinese alligator in het wild een inspirerend succesverhaal worden.